Ansvar

Alle advokater, der arbejder for virksomheden, er omfattet af virksomhedens ansvarsforsikring og garantiordning, hvad enten de er danske eller udenlandske advokater.

Legalis Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring i 

RSG Forsikring

Police nr. DEN 0001092019-00

Hvis arbejdet efter aftale med kunden udføres af andre, er ansvaret ikke dækket af forsikringer i Legalis, men af de respektive firmaers forsikringer. Mange brancher arbejder ikke med forsikringer, men gennemgående er også udenlandske advokater dækket af forsikringer, mens øvrige danske og udenlandske rådgivere typisk ikke er forsikringsdækket. Krav må rettes mod de enkelte rådgivere og kan aldrig rettes mod Legalis ud over et muligt advokatansvar.

Regler for advokater

Advokaterne i firmaet er omfattet af reglerne for danske advokater, herunder de regler der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed i Danmark, se nærmere advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.