Kriminalitet

De advokater du møder gennem Legalis har mange års erfaring som forsvarere i kriminalsager. Fra små sager om gadeuorden til de alvorligste drabssager og terrorsager.

Det er ikke altid vores fortjeneste når klienter frifindes, men i Danmark skal der ikke så meget til, før mistanken bliver rejst. Og i Danmark er det gratis for politiet at mistænke en person for noget kriminelt. Politiet behøver slet ikke at fortælle om en mistanke, før sagen bliver rejst i medierne eller i retten. I alvorligere sager er det almindeligt, at politiet arbejder gennem pressen på et meget tidligt tidspunkt i sagerne.

Det har ikke hjulpet på kvaliteten af politiets efterforskning, at der er sket en række strukturforandringer inden for den del af politiet, som arbejder med de alvorligste sager. Legalis konstaterer ofte, at der netop i den del af politiet findes et overmål af uerfarne og svage chefer. Det er en giftig cocktail, når det kombineres med en uheldig medarbejderkultur, hvor nogle ansatte kan dyrke egne kæpheste næsten i fred.

I Danmark kommer man nemt i fængsel. Nemmere end i andre EU-lande. Som mistænkt i en sag er det meget mere sandsynligt, at man kommer i fængsel fra en sags begyndelse, end i andre lande. Blandt andet derfor er det vigtigt, at man straks fra mistanken er rejst sikrer sig en advokat, man er fortrolig med, og som er helt uafhængig af politi og myndigheder.

 

Politiet og domstolene har en liste over advokater som Justitsministeriet har sammensat. Justitsministeriet er både domstolenes og politiets overordnede myndighed. Det er advokater, som nogle af vores kunder kalder politiadvokater. En politiadvokat er i virkeligheden en titel politiet bruger om politianklagere, altså cheferne for politiets mange anklagere. Alligevel mødes Legalis meget ofte med spørgsmålet: “Nu er I vel ikke politiadvokater?”. Baggrunden for spørgsmålet er formentlig, at hvis man ikke vælger sin egen advokat vil politiet tildele en advokat fra listen, deraf øgenavnet Politiadvokat.

 

Hos Legalis møder du kun advokater, som ikke står på den nævnte liste. Det er simpelthen en samarbejdsbetingelse. Husk derfor: Du har ret til uden ekstra omkostninger at vælge en advokat, som du eller din familie kender, og som IKKE står på Justitsministeriets liste.

Advokaternes “fagforening” Advokatsamfundet har i december 2013 protesteret over, at Legalis på denne hjemmeside fortæller om vores klienters mening om de advokater, som står på Justitsministeriets liste.  Vi konstaterer at foreningen mener, at alle advokater er helt uafhængige af politiet – også når man står på den særlige liste over advokater, som politiet bruger, når man vælger advokat til mistænkte. Ingen andre europæiske lande har en ordning, hvor man som mistænkt næsten automatisk får en advokat, man ikke selv vælger og hvor politiet altid vælger en advokat fra Justitsministeriets specielle liste.

Alle advokater i kriminalsager har samme priser. Det er nemlig retten, som fastsætter salæret. Der er derfor ingen forskel på prisen, om man vælger sin egen advokat eller lader politiet/retten vælge advokaten.

Hvis du som ny kunde ønsker vores assistance i en kriminalsag spørger vi altid om referencer: Hvem er du? Hvorfra kender du Legalis? Hvem har henvist dig? Hvem er din familie?