Tænker du på at blive kunde?

Du kan se kontaktoplysninger ved at trykke her.

Herudover skal du vide, at Legalis ikke deltager i skønhedskonkurrencer. Det vil sige, at vi ikke deltager i budrunder og vi arbejder ikke via Internet med nye kunder. Meget af vores arbejde foregår faktisk via nettet, men først når der er etableret en eller anden form for personlig relation. Kontakt os for et uforpligtende møde, gerne hos jer. Hvis vi finder ud af noget og er enige om, at du bliver kunde, kan vi ofte overgå til at arbejde på nettet.

Cvr 1783 0589

Ansvarsforsikring :

CNA/HARDY Police nr. DEN 0001092019-00

Timesats

Alt arbejde afregnes efter timesatsen 250 Euro. Der tillægges dansk moms for arbejde udført i Danmark.

Legalis udfører ikke såkaldte retshjælpssager og fri proces sager.

Persondata

Legalis lægger vægt på at overholde alle regler for opbevaring og brug af personoplysninger. Derfor søger vi at overholde de publicerede retningslinjer for advokater. Pr. 25/5 2018 informerer vi ligeledes nye klienter i velkomstbrevet om de nye regler, samt om vores behandling af personoplysninger.​

Reglerne for advokater kan findes ved at følge linket her:​

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/Vejledning%20til%20persondataforordningen.aspx

Selve advokatvejledningen kan du finde her:​

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2018/~/media/Advokatraadet/2018/2018%20Vejledning%20persondata.ashx

Fortrolighed og hemmelighed

Legalis gør brug af sikre servere, har krypterede opdaterede netværk og anvender krypteret mail.

Opbevaring

Vi er omfattet af advokatregler, som gør at vi kan opbevare klientoplysninger og sagsoplysninger i længere tid end man normalt ville i en almindelig virksomhed. Vi benytter os ikke af den mulighed. Vi gemmer aldrig dokumenter for afsluttede sager. I straffesager afleveres akter umiddelbart til politiet eller retten.