Hvad vi vil

Det er vores mål at yde den bedst mulige service inden for de områder, vi har valgt at dække. Det mål er ikke en selvfølge i rådgivningsbranchen, men det er i al beskedenhed vores ambition.

Hjemmesiden kan i øvrigt virke mere gammeldags og skematisk, end vi egentlig har ønske om. Under opbygningen af firmaet Legalis er vi gang på gang stødt på gammeldags konkurrencebegrænsende regler, som håndhæves strengt af organisationen Det danske Advokatsamfund. Organisationen er tilmed finansieret af kontingentbetalende advokater, som alle er tvungne bidragydere til et dyrt og bureaukratisk repressivt system, der angiveligt ikke er sat i verden for at skabe konkurrence. Formålet er måske reelt at skabe en nimbus om advokatgerningen, som gør det nemmere at begrunde høje priser.

Legalis har et andet sigte end mange andre firmaer. Legalis er orienteret mod kunderne og ikke mod konkurrenterne.

Legalis udvikler sine faglige kompetencer i et samarbejde med kunderne og vi sikrer os løbende, at kunderne er tilfredse med den ydelse de modtager. Det betyder også, at Legis ikke er organiseret efter faglige områder, og det medfører, at vi er fleksible i fastlæggelsen af rammerne for vores arbejde.

Vores kundeforhold bygger på langvarige og tætte personlige kontakter. Vi er altid parat til at udvikle vores ydelser efter kundens behov og er derfor åbne for feedback fra kunder.