Arbejdsmetode

Legalis arbejder på en anden måde end traditionelle advokat- og rådgivningsfirmaer. Du kan ikke blot aflevere et problem og få det løst. Men vi kan hjælpe dig med at løse dit problem. Vi foretrækker at være en slags partner i den proces, som fører frem til løsningen af et problem.

 

Måden vi arbejder på bør nærmest sammenlignes med, at du gennem os engagerer en ekstra ekstern bestyrelsesformand, som kan ”holde i hånden”, give gode råd og øse af sine erfaringer.

 

Du kan ikke hos Legalis købe en juridisk håndværker eller en lobbyist, som bare gør, hvad du ønsker – næsten som en mekanisk dukke.

Legalis starter altid en ny sag med at analysere dit problem. Hvis det under analysen viser sig, at du faktisk har mest brug for en juridisk håndværker inden for et specialiseret fagområde, som vi ikke dækker, så knytter vi hurtigt kontakt mellem dig og en af de mange andre dygtige rådgivere, som vi har kontakt med i Danmark eller udlandet.

Vi er overbevist om, at vores afslappede og gennemprøvede arbejdsform gør os til noget specielt.

Rådgivning er mange ting. Ved at indgå i et slags partnerskab med kunderne mener vi, at værdien af udgiften til vores rådgivning bliver maksimeret.

Vi har en solid forståelse for vores kunders strategiske mål og kender vore kunders forretningsmæssige udfordringer. Ofte har vi været med til at udvikle kundens strategi og normalt er vi så tæt på kunderne, at vi tidligt i rådgivningsprocessen får et indgående kendskab til kundens virksomhed.

 

Vores rådgivning er grundlæggende baseret på juridisk viden og samfundsmæssig erfaring fra flere lande, kommerciel indsigt, indgående specialviden på de områder vi arbejder med – og enkle løsninger på komplicerede problemer.

 

Vi opstiller ofte et hold som arbejder med kundens problemer. Og kunden føler som regel, at han eller hun er en del af holdet. Vi har nemlig positive erfaringer med en høj grad af kundeinvolvering i løsningerne.

Vi rekrutterer kun de bedste jurister, økonomer og andre fagfolk til de konkrete opgaver.

Alle sager starter i øvrigt med, at du bliver bedt om at aflevere en farvekopi af din ID, det vil sige en kopi af dit kørekort eller dit pas. For personer boende i Danmark beder vi tillige om at se sundhedskort (sygesikringskort) for at være sikker på adressen. For udlændinge vil adressen normalt fremgå af ID-kortet. For virksomheder gælder, at vi beder om en kopi af registerudskriften for at være sikker på hvilken virksomhed, det drejer sig om. Oplysningerne bliver scannet og indgår i vores elektroniske database over kunder.